Raporty

Przeglądaj dane z wybranego okresu

Raport to zbiór kluczowych informacji z wybranego okresu. Raportować możemy alarmy, odchylenia od normy, nagłe skoki, braki komunikacji, stany przekaźników na przestrzeni czasu oraz wiele innych istotnych elementów. System SES ma możliwość generowania raportów różnego rodzaju, dzięki którym nie jest konieczne ciągłe monitorowanie systemu przez klienta. Raporty otrzymywane są drogą mailową, a o ich wygenerowaniu klienci mogą być poinformowani SMS-em. Raporty i ich częstotliwość jest konfigurowana przez użytkownika.