Sterowanie oświetleniem ulicznym

Sterowanie oświetleniem ulicznym – zdalne i inteligentne

W kolejnych etapach rozwoju i rozbudowy systemu SES, powstała oferta zarządzania oświetleniem ulicznym. Oferta została stworzona z myślą o gminach. Większość gmin w Polsce jest zobowiązana do uiszczania wysokich opłat, za zużycie energii elektrycznej, którą generuje oświetlenie uliczne. W obniżeniu kosztów, pomoże instalacja SES, który został stworzony w celu oszczędzania. SES oprócz obniżenia kosztów zużycia energii, obniży również zużycie elementów oświetlenia, które będzie działać, jedynie wtedy, gdy będzie potrzebne.

ZOSTAŃ EKOGMINĄ JUŻ DZIŚ!

8 punktów dla których warto zainwestować w system SES

  1. Sterowanie oświetleniem ulicznym z systemu centralnego SES w połączeniu z autonomicznym mikrokomputerem SES wyposażonym w technologię łączności GSM APN.
  2. Podgląd historii z uwzględnieniem prawidłowego działania (faktyczne działanie oświetlenia.
  3. Podgląd stanu włączenia bądź wyłączenia oświetlenia w czasie rzeczywistym.
  4. Pogląd obciążenia obwodu, zużycia energii w czasie rzeczywistym, dostępny z okna przeglądarki.
  5. Statystyki czasów świecenia oraz zużycia energii w postaci tabel i wykresów.
  6. Szacowanie kosztów świecenia w czasie rzeczywistym.
  7. Sygnalizacja usterek opraw oświetlenia w poszczególnych obwodach.
  8. Strażnik mocy czynnej – po uruchomieniu systemu na podstawie pomiarów określone zostaje zapotrzebowanie na energię, przez co można skorygować moce zamówione w zakładzie energetycznym do wielkości wymaganej. Strażnik mocy biernej – po uruchomieniu systemu określona jest zawartość mocy biernych – wydawane są zalecenia kompensacji (indukcyjnej lub pojemnościowej), a po wdrożeniu zaleceń monitorowane jest prawidłowe działanie zainstalowanych urządzeń. – Strażnik antykradzieżowy – system SES wykryje nielegalne podłączenie dodatkowego obciążenia.

Korzyści płynące z usługi SES

System SES pozwala zapobiec utracie pieniędzy eliminując:

Świecenie się oświetlenia w dzień z przyczyn wystąpienia usterki

Świecenie się oświetlenia w dzień w godzinach po wschodzie i przed zachodem słońca – optymalizacja godzin działania oświetlenia w czasie rzeczywistym

Całkowita eliminacja występowania niekorzystnych mocy biernych

Natychmiastowa reakcja na decyzję związaną ze zmianą czasu działania oświetlenia – nie ma konieczności wyjazdu serwisu do każdego zegara w celu korekty czasowej

Dzięki pomiarom określimy dokładnie zużycie energii, przez co zoptymalizujemy wartości ujęte na umowie z zakładem energetycznym (wyeliminujemy nadmierne opłaty za moc zamówioną, a w rzeczywistości niewykorzystywaną)

Posiadając wdrożony system SES puste pozostaną zarzuty o treści – „nie świeciło się” – każda minuta działania bądź niedziałania jest do zweryfikowania

Dodatkowe korzyści:

System SES zastępuje zegary astronomiczne

Prosta i szybka integracja z istniejącym (konwecjonalnym/sodowym) oświetleniem ulicznym

 

Wszystkie dane dostępne online!

Pomiary na żywo

Pomiary z analizatorów oraz innych urządzeń podłączonych do mikrokomputera możesz obserwować z okna przeglądarki. Pomiary są dostarczane z dużą szybkością, co pozwala przeanalizować parametry.

Rozbudowana historia

Rozbudowana historia i przechowywanie dokładnych danych pozwala na przeglądanie danych archiwalnych. Na podstawie zebranych pomiarów można wysnuć wiele wniosków m.in. co do jakości sieci elektrycznej.

Dane statystyczne

Dane statystyczne pozwalają na analizę i dostosowywanie kluczowych parametrów do własnych wymagań i potrzeb.

POZIOM ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W SWOIM MIEŚCIE

System SES mierzy również poziom zanieczyszczenia powietrza.
Czujnik pyłu umożliwia monitorowanie czystości oraz pozwala wykryć cząstki o średnicy nawet 0,3 mikrometra (1 mikrokmetr to 0,001 mm) , np. dym papierosowy.

POZWÓL MIESZKAŃCOM KONTROLOWAĆ CZYSTOŚĆ POWIETRZA

TEMPERATURA POWIETRZA

Mikrokomputer SES poprzez wbudowany port 1wire może mierzyć temperaturę z dowolnej liczby czujników. Pozwala to poznać temperaturę otoczenia, a przede wszystkim zapisywać historię pomiarów.

TEMPERATURA Z WIELU MIEJSC, BOGATA HISTORIA POMIARÓW