Sterowanie

Steruj urządzeniami znajdującymi się na obiektach

Dzięki przekaźnikom system SES jest w stanie sterować urządzeniami znajdującymi się na obiektach. Istnieje możliwość sterowania dowolnym urządzeniem, a sama konfiguracja sterowania pozwala ustalić scenariusz włączania bądź wyłączania urządzeń. Sterowanie odbywa się poprzez konto obsługi, a każda zmiana stanu przekaźników jest rejestrowana w bazie danych. Domyślnie w mikrokomputerze SES mamy możliwość użycia dwóch przekaźników. Instalacją i konfiguracją przekaźników zajmują się pracownicy techniczny systemu SES.